© Bosch Consulting Gestoria, S.L.  2012

Assessoria Laboral

Com a Gestors Administratius els hi oferim el nostre Servei Integral de gestió i assessorament laboral.  La gestió dels recursos humans, estudi de costos, confecció de nòmines, contractació,  acomiadaments, cotitzacions socials, actualitzacions de convenis i adaptacions a la legislació vigent,  formen part de les tasques que oferim com a experts en el sector.                

Assessoria Fiscal

 

Els hi oferim el més ampli assessorament fiscal-tributari per a cada cas en concret, i analitzem les  diferents opcions de tributació per a cada supòsit. Confeccionem un estudi personalitzat per poder  decidir qué s’ha de fer en cada moment i com s’ha de fer per a obtenir deduccions i avantages fiscals,  i poder així tributar correctament.                 

Assessoria Comptable

Com a Economistes col·legiats els hi oferirem el millor servei i la més acurada gestió comptable,  alhora que l’assessorarem en tots els aspectes que pugui necessitar, com tancaments,  amortitzacions, deduïbilitats, etc. 
Assessoria Laboral-Fiscal-Comptable Inici Gestoria Adm. Assessoria L-C-F C. d’Assegurances Adm. de Finques Contacte Assessoria L-C-F