© Bosch Consulting Gestoria, S.L.  2012
DOCUMENTS NOTARIALS ASSESSORAMENT FINANCER GESTIONS EN ORGANISMES PÚBLICS REGISTRE DE PATENTS I MARQUES REDACCIÓ DE CONTRACTES ETC.
CREACIÓ D’EMPRESES I ASSOCIACIONS AUTÒNOMS GESTIÓ PATRIMONIAL ASSESSORAMENT FISCAL ASSESSORAMENT COMPTABLE ASSESSORAMENT LABORAL IMPOSTOS REPRESENTACIÓ EN INSPECCIONS COMERÇ INTERNACIONAL ETC.
TRÀNSIT ESTRANGERIA RECURSOS GESTIÓ PERSONAL DECLARACIONS DE RENDA PATRIMONI ETC.    
Gestoria Administrativa

El seu Gestor Administratiu

El Gestor Administratiu, és un professional al que se li confia un dels actius més valiosos dels que es disposen, la confiança. La confiança  que transmet una feina àgil, ben feta, rigorosa, i professional. No menys important és l’honestedat i l’experiència en l’àmbit de la gestió, en  el seu sentit més ampli.  Com a Gestors Administratius col·legiats els hi oferim, entre altres, els següents serveis: 
Inici Gestoria Adm. Assessoria L-C-F C. d’Assegurances Adm. de Finques Contacte Gestoria Adm.