Inici Gestoria Adm. Assessoria L-C-F C. d’Assegurances Adm. de Finques Contacte
© Bosch Consulting Gestoria, S.L.  2012
Administració de Finques

Administració de Finques 

Com a Administradors de Finques col·legiats, gestionem els bens immobles amb criteris professionals, tant per a PARTICULARS com per a  COMUNITATS. Oferim un servei de GESTIÓ INTEGRAL, constituïm comunitats, interpretem i apliquem la legislació vigent, actualitzem les  rendes, els seus cobraments, els pagaments, fem les liquidacions corresponents, fem juntes, actes, realitzem el seguiment d'impagats i  morosos, ens encarreguem de pressupostar reparacions i manteniments, etc.     
Adm. de Finques