© Bosch Consulting Gestoria, S.L.  2012
Contacte Inici Gestoria Adm. Assessoria L-C-F C. d’Assegurances Adm. de Finques Contacte
- AVíS LEGAL:POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL GRUP "BOSCH CONSULTING"  COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES: Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal, li informem que lles dades recollides en els nostres  formularis o arxius sera incloses en un fitxer automatitzat de dades, la única finalitat del qual serà poder seervir a les seves peticions. No es destinaran en ningun altres supòsit  a ninguna altra finalitat, ni seran  entregats sota cap concepte a tercers, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LORTAD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).  DRET D’OPOSICIÓ, CORRECCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DADES: "Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en  este document o espai web se li informa de la existència de una base de dades propietat del grup “BOSCH CONSULTING”, de la qual formarà part. Mitjançant l’enviament o cumplimentació dels nostres formularis  o còpies dels documents que ens siguin aportats, Vostè consenteix expressament la comunicació de les dades que els mateixos continguin a les empreses del grup “BOSCH CONSULTING”, així com a qui  col·labori amb el mateix en la prestació d’aquests serveis". El dret d’accès rectificació, cancel·lació i oposició, podrà ser exercit adreçant-se a les ocifines del grup “BOSCH CONSULTING”  del Carrer Segrià nº 3  Baixos de la ciiutat de Lleida o bé mitjançant mediante el correu correo electrónic boschconsulting@lleida.org , que és el responsable del tractamient, en base a l’establert en la legislació vigent." 

Localització, Contacte i Horaris

Les nostres oficines es troben cèntricament situades al Carrer Segrià  número 3 Baixos, de la ciutat de Lleida. A la part dreta de la web poden  observar un mapa que els ajudarà a localitzar-nos (feu doble click per  engrandir). Per poder contactar amb nosaltres ho poden fer per telèfon al  973.22.90.16, per fax al 973.22.90.17, o bé per correu electrònic a  boschconsulting@lleida.org.  El nostre horari d’oficina és, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h  del matí, i de 16:00h a 19:00h de la tarda. Els hi recordem que durant  els mesos de juliol i agost, durant la tarda estarem tancats. 
Contacte